ระบบข้อมูลสารสนเทศ สพป.อุดรธานี เขต 2

ทั้งหมด 195 ผลลัพธ์

รายงานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
#รหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษานักเรียนชายนักเรียนหญิงรวมทั้งหมดห้องเรียน
141020001บ้านปอ3844829
241020002บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)19518738215
341020003บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)3034649
441020004บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)2425499
541020005บ้านดอนแก้ว4547929
641020006บ้านเชียงแหว1049419811
741020007บ้านเซียบ72541268
841020008บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง847015411
941020009บ้านสวนหม่อน70591298
1041020010บ้านเดียม2628549
1141020011บ้านนกขะบา2614408
1241020012บ้านเหล่าแชแลหนองแวง765413012
1341020013บ้านเมืองพรึก3695
1441020014บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง1913328
1541020015บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม4846948
1641020016บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย2322458
1741020017บ้านดอนเงิน3119508
1841020018บ้านห้วยกองสี1925449
1941020019บ้านโนนสิมมา128208
2041020020บ้านโนนจำปา188267
2141020021บ้านตูม61621239
2241020022บ้านดอนสวรรค์1817358
2341020023บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา14112326412
2441020024บ้านท่าแร่3822609
2541020025เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล59621218
2641020026บ้านนาเพ็ญ4544899
2741020027บ้านกุดยาง80731539
2841020028บ้านสวรรค์ราษฎร์62701328
2941020029บ้านปะโค15213528711
3041020030บ้านบุ่งหมากลาน978217911
3141020031บ้านหัวขัวเหมือดแอ่3335688
3241020032บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน2133548
3341020033บ้านดงน้อย1258821311
3441020034บ้านเกิ้งน้อย199288
3541020035บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก4442868
3641020036บ้านนาดีสร้างบง1007217211
3741020037บ้านสี่แจ75561318
3841020038บ้านดงเรือง2714418
3941020039อนุบาลกุมภวาปี11810822611
4041020040บ้านกงพาน2626528
4141020041บ้านพันดอน5334878
4241020042บ้านคำเจริญ5035858
4341020043บ้านดงแคน0000
4441020044ชุมชนวัดป่าทรงธรรม1161332499
4541020045บ้านวาปี755913412
4641020046บ้านผือ4939888
4741020047บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง3834728
4841020048บ้านสวนมอนคำ248328
4941020049บ้านโนนเห็นวังชัย3530658
5041020050บ้านคำไผ่2819478
5141020051บ้านหินเหลิ่ง2617437
5241020052บ้านหินฮาวโนนงาม1079620311
5341020053บ้านนาแบก56551119
5441020054บ้านท่าหนองเทา61761379
5541020055บ้านท่าม่วงเวียงคํา3731688
5641020056บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี14313828111
5741020059บ้านหนองแดง4141828
5841020060บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร4143848
5941020061บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา917816911
6041020062บ้านสงเปลือยดงสามสิบ19513332819
6141020063บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์816247
6241020064บ้านทองอินทร์สวนมอญ76581348
6341020065บ้านท่าสัง1513287
6441020066บ้านโนนมะข่า3538738
6541020067บ้านโนนหนองม่วง746413811
6641020068บ้านกุดจิก594110011
6741020069บ้านหนองหว้า3431658
6841020070บ้านหนองแวง175227
6941020071บ้านห้วยบงดงมะไฟ4648948
7041020072บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง'936716011
7141020073บ้านโคกผักหวานโนนรังษี4040808
7241020075บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่856715211
7341020076บ้านคำเต้าแก้วหินลาด3129608
7441020077บ้านหนองแสงแสงแก้ว3132638
7541020078บ้านตาดโตนไร่เดชา6396
7641020079บ้านโคกสง่า2322458
7741020080บ้านม่วงดง675612311
7841020081บ้านหาดสถาพร3030608
7941020082ชุมชนทมป่าข่า13213226411
8041020083บ้านทมนางาม99891888
8141020084บ้านค้อน้อย1825438
8241020085อนุบาลโนนสะอาด27823851617
8341020086บ้านหัวฝาย3625618
8441020087บ้านม่วงเฒ่า1514297
8541020088บ้านโสกรังโนนสว่าง2645718
8641020089บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง2426509
8741020091ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว1148720111
8841020092บ้านโนนสำราญ5042928
8941020093บ้านกุดขนวน1157819311
9041020094บ้านโคกล่าม87155
9141020095บ้านกระเบื้องโนนทิง66651318
9241020096บ้านหนองโก46388411
9341020097บ้านบะยาว2933628
9441020098บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ4439838
9541020099บ้านโพธิ์ศรีสําราญ4352958
9641020100บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์16513530011
9741020101ห้วยแสงอรุณวิทยา9510319811
9841020102บ้านหนองกุง787114911
9941020103บ้านนาเหล่า978618311
10041020104บ้านโนนทองคำเจริญ598013911
10141020105โนนจำปาประชาสรรค์1918378
10241020106บ้านป่าไม้โนนสวรรค์2532578
10341020107ชุมชนจำปี989018811
10441020108บ้านโนนสูง3825638
10541020109บ้านโคกน้อย4737848
10641020111บ้านดูนเลา3028588
10741020112บ้านโนนม่วง69431128
10841020114บ้านกุดนาค้อ10710821511
10941020115บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์12311223511
11041020116บ้านป่าหวาย3430649
11141020117บ้านนายูง1006716711
11241020118บ้านโคกหนองแวง4130718
11341020119บ้านหนองกุงปาว2833618
11441020120บ้านคำดอกไม้810187
11541020121บ้านห้วยผึ้ง717514611
11641020122บ้านสามขา2123447
11741020123บ้านสมดี1416308
11841020124บ้านโปร่ง887816611
11941020126บ้านห้วยวังปลา4941908
12041020127อนุบาลศรีธาตุ39936476324
12141020128บ้านโคกศรี2113348
12241020129บ้านกอก72621348
12341020130บ้านหนองนกเขียน5141928
12441020131บ้านคำม่วง3129608
12541020132บ้านโคกก่อง60561168
12641020133บ้านป่าไร่96156
12741020134คำเมยวิทยาคม70731438
12841020135คำกุงประชานุกูล86701569
12941020136บ้านโคกกลาง4637838
13041020137บ้านคำบอน4540859
13141020138คำค้อพิทยศึกษา14414228611
13241020139สามัคคีวิทยาคาร695312211
13341020140บ้านหนองท่มคำเจริญ2735628
13441020142บ้านโนนอำนวย1415298
13541020143ดงง่ามนางาม69451148
13641020144บ้านท่าลาด1919388
13741020145*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง1720377
13841020146บ้านนาแก52491018
13941020147บะยาวพัฒนาศึกษา9010519511
14041020148บ้านนาตาดนาโปร่ง76681448
14141020149บ้านโคกเล้า5046968
14241020150บ้านนานกชุมนาชุมพร99771768
14341020151โคกสว่างดงง่ามน้อย3231638
14441020152บ้านคำยาง1081222309
14541020153ผาสุกประชานุกูล13814928711
14641020154บ้านดงกลาง11011722712
14741020155บ้านคำน้อย736914211
14841020156บ้านคำจวง2820488
14941020157ดานใหญ่พิทยาคาร4039798
15041020158บ้านผาทอง5041918
15141020159คำไฮพิทยาคม1058318812
15241020160บ้านวังทอง2428528
15341020161สหราษฎร์วิทยานุสรณ์826915111
15441020162อนุบาลวังสามหมอ45742187831
15541020163หาญใจพิทยาคม695612511
15641020164บ้านไทยสมพร585211011
15741020165บ้านหนองกุงทับม้า20120240311
15841020166บ้านโนนสวาง51501018
15941020167หนองไผ่พรเจริญ54591139
16041020168บ้านโคกสะอาด4140819
16141020169บ้านคำโคกสูง14314428711
16241020170เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์9810019811
16341020171บ้านหนองหญ้าไซ12313225511
16441020172อนุบาลหนองแสง31030861825
16541020173บ้านสามเหลี่ยม2124459
16641020174บ้านหนองประเสริฐ785012811
16741020175บ้านหนองหว้า4264
16841020176บ้านโนนเชียงค้ำ3041719
16941020177ทับกุงประชานุกูล20224544719
17041020178บ้านหนองบัว1832509
17141020179บ้านนาดีโคกกลาง10710020712
17241020180บ้านนาฝาย11510822312
17341020181บ้านโคกศรีห้วยยาง75571329
17441020182บ้านทับไฮ5640969
17541020184บ้านท่ายม545711111
17641020185บ้านแสงสว่าง16412428812
17741020186บ้านโคกสว่าง999819711
17841020188คำบอนประชาสรรค์2326498
17941020189บ้านหนองแสง996116011
18041020190อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม13410323712
18141020191บ้านนาม่วง3735728
18241020192บ้านโนนสา66551218
18341020193บ้านโนนแสวง3430649
18441020194บ้านโคกสีวังแสง2324478
18541020195บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า12312124415
18641020196บ้านเชียงกรม60571178
18741020197บ้านโนนทรายฟอง3727649
18841020198บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว817257
18941020199บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)2325488
19041020200บ้านสะอาดนามูล66591258
19141020201บ้านโนนสมบูรณ์1119720811
19241020202บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก4530758
19341020203บ้านอุ่มจาน14312727012
19441020204บ้านโพนทอง60571179
19541020205บ้านเมืองปัง919118211
ประมวลผล ณ 2020-09-25 01:06:28