App Frontend

ทั้งหมด 195 ผลลัพธ์

รายงานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
#รหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษานักเรียนชายนักเรียนหญิงรวมทั้งหมดห้องเรียน
141020001บ้านปอ3647839
241020002ดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)16615532113
341020003บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)3339729
441020004บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)2317408
541020005บ้านดอนแก้ว53491029
641020006บ้านเชียงแหว11611122711
741020007บ้านเซียบ60511118
841020008บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง947516911
941020009บ้านสวนหม่อน60701308
1041020010บ้านเดียม1931508
1141020011บ้านนกขะบา1310236
1241020012บ้านเหล่าแชแลหนองแวง806714712
1341020013บ้านเมืองพรึก1214268
1441020014บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง1712298
1541020015บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม54621169
1641020016บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย2931608
1741020017บ้านดอนเงิน2618448
1841020018บ้านห้วยกองสี2422469
1941020019บ้านโนนสิมมา228308
2041020020บ้านโนนจำปา2117388
2141020021บ้านตูม60621228
2241020022บ้านดอนสวรรค์2120418
2341020023บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา13211825012
2441020024บ้านท่าแร่4024649
2541020025เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล61681298
2641020026บ้านนาเพ็ญ4646928
2741020027บ้านกุดยาง87771649
2841020028บ้านสวรรค์ราษฎร์66651318
2941020029บ้านปะโค17114431511
3041020030บ้านบุ่งหมากลาน1059419911
3141020031บ้านหัวขัวเหมือดแอ่3235678
3241020032บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน2439638
3341020033บ้านดงน้อย1368021611
3441020034บ้านเกิ้งน้อย2415398
3541020035บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก3833718
3641020036บ้านนาดีสร้างบง846414811
3741020037บ้านสี่แจ79601398
3841020038บ้านดงเรือง2521468
3941020039อนุบาลกุมภวาปี15611427011
4041020040บ้านกงพาน3442768
4141020041บ้านพันดอน58431018
4241020042บ้านคำเจริญ5229818
4341020043บ้านดงแคน0000
4441020044ชุมชนวัดป่าทรงธรรม1201112318
4541020045บ้านวาปี705812812
4641020046บ้านผือ4645918
4741020047บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง3442768
4841020048บ้านสวนมอนคำ2622489
4941020049บ้านโนนเห็นวังชัย3138698
5041020050บ้านคำไผ่3130618
5141020051บ้านหินเหลิ่ง2914438
5241020052บ้านหินฮาวโนนงาม969419011
5341020053บ้านนาแบก63641279
5441020054บ้านท่าหนองเทา64731379
5541020055บ้านท่าม่วงเวียงคํา4038788
5641020056บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี15412928312
5741020059บ้านหนองแดง4836848
5841020060บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร4244868
5941020061บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา887816611
6041020062บ้านสงเปลือยดงสามสิบ20815336119
6141020063บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์4594
6241020064บ้านทองอินทร์สวนมอญ69651349
6341020065บ้านท่าสัง1620368
6441020066บ้านโนนมะข่า3939788
6541020067บ้านโนนหนองม่วง796514411
6641020068บ้านกุดจิก644110511
6741020069บ้านหนองหว้า3838768
6841020070บ้านหนองแวง2216388
6941020071บ้านห้วยบงดงมะไฟ52491018
7041020072บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง'1217819911
7141020073บ้านโคกผักหวานโนนรังษี5138898
7241020075บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่1258120611
7341020076บ้านคำเต้าแก้วหินลาด3930698
7441020077บ้านหนองแสงแสงแก้ว3828668
7541020078บ้านตาดโตนไร่เดชา77148
7641020079บ้านโคกสง่า2419438
7741020080บ้านม่วงดง685912711
7841020081บ้านหาดสถาพร2834628
7941020082ชุมชนทมป่าข่า13213426611
8041020083บ้านทมนางาม12411023410
8141020084บ้านค้อน้อย1927468
8241020085อนุบาลโนนสะอาด20117337411
8341020086บ้านหัวฝาย3326598
8441020087บ้านม่วงเฒ่า2327508
8541020088บ้านโสกรังโนนสว่าง2742698
8641020089บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง2328519
8741020091ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว12010322312
8841020092บ้านโนนสำราญ41448584
8941020093บ้านกุดขนวน989619411
9041020094บ้านโคกล่าม119207
9141020095บ้านกระเบิ้องโนนทิง70641348
9241020096บ้านหนองโก58399711
9341020097บ้านบะยาว3734718
9441020098บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ4540859
9541020099บ้านโพธิ์ศรีสําราญ60601208
9641020100บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์17714332011
9741020101ห้วยแสงอรุณวิทยา1249521911
9841020102บ้านหนองกุง887216011
9941020103บ้านนาเหล่า11810322111
10041020104บ้านโนนทองคำเจริญ747514911
10141020105โนนจำปาประชาสรรค์2026468
10241020106บ้านป่าไม้โนนสวรรค์2436608
10341020107ชุมชนจำปี1038719011
10441020108บ้านโนนสูง3629658
10541020109บ้านโคกน้อย5238908
10641020111บ้านดูนเลา3131628
10741020112บ้านโนนม่วง71551268
10841020114บ้านกุดนาค้อ11011222211
10941020115บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์10912423311
11041020116บ้านป่าหวาย4637839
11141020117บ้านนายูง1169721311
11241020118บ้านโคกหนองแวง4037778
11341020119บ้านหนองกุงปาว3136678
11441020120บ้านคำดอกไม้811198
11541020121บ้านห้วยผึ้ง748015412
11641020122บ้านสามขา2124456
11741020123บ้านสมดี1813317
11841020124บ้านโปร่ง959018511
11941020126บ้านห้วยวังปลา56491058
12041020127อนุบาลศรีธาตุ38436775127
12141020128บ้านโคกศรี3226588
12241020129บ้านกอก69681378
12341020130บ้านหนองนกเขียน5346998
12441020131บ้านคำม่วง3731688
12541020132บ้านโคกก่อง66671338
12641020133บ้านป่าไร่1412267
12741020134คำเมยวิทยาคม83931768
12841020135คำกุงประชานุกูล86791659
12941020136บ้านโคกกลาง3836748
13041020137บ้านคำบอน4540859
13141020138คำค้อพิทยศึกษา15714330011
13241020139สามัคคีวิทยาคาร633810110
13341020140บ้านหนองท่มคำเจริญ2934638
13441020142บ้านโนนอำนวย2525508
13541020143ดงง่ามนางาม73521258
13641020144บ้านท่าลาด2013338
13741020145*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง1420348
13841020146บ้านนาแก4737848
13941020147บะยาวพัฒนาศึกษา9112121213
14041020148บ้านนาตาดนาโปร่ง82711538
14141020149บ้านโคกเล้า50551058
14241020150บ้านนานกชุมนาชุมพร95821778
14341020151โคกสว่างดงง่ามน้อย3840788
14441020152บ้านคำยาง991232228
14541020153ผาสุกประชานุกูล16217733911
14641020154บ้านดงกลาง11711723411
14741020155บ้านคำน้อย826314511
14841020156บ้านคำจวง2416409
14941020157ดานใหญ่พิทยาคาร3540758
15041020158บ้านผาทอง4849978
15141020159คำไฮพิทยาคม1228420612
15241020160บ้านวังทอง2939688
15341020161สหราษฎร์วิทยานุสรณ์968317911
15441020162อนุบาลวังสามหมอ42237679831
15541020163หาญใจพิทยาคม776714411
15641020164บ้านไทยสมพร546912311
15741020165บ้านหนองกุงทับม้า16919936811
15841020166บ้านโนนสวาง53591128
15941020167หนองไผ่พรเจริญ61511129
16041020168บ้านโคกสะอาด4548939
16141020169บ้านคำโคกสูง14414829211
16241020170เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์10010420412
16341020171บ้านหนองหญ้าไซ12612525111
16441020172อนุบาลหนองแสง32433165525
16541020173บ้านสามเหลี่ยม2023439
16641020174บ้านหนองประเสริฐ786013811
16741020175บ้านหนองหว้า123157
16841020176บ้านโนนเชียงค้ำ2824529
16941020177ทับกุงประชานุกูล24126250318
17041020178บ้านหนองบัว1427417
17141020179บ้านนาดีโคกกลาง12611724312
17241020180บ้านนาฝาย11711823512
17341020181บ้านโคกศรีห้วยยาง74561309
17441020182บ้านทับไฮ5240928
17541020184บ้านท่ายม608214211
17641020185บ้านแสงสว่าง16712329012
17741020186บ้านโคกสว่าง979919611
17841020188คำบอนประชาสรรค์3224568
17941020189บ้านหนองแสง928818011
18041020190อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม1329422611
18141020191บ้านนาม่วง5136878
18241020192บ้านโนนสา75611368
18341020193บ้านโนนแสวง3330638
18441020194บ้านโคกสีวังแสง2724518
18541020195บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า13411825215
18641020196บ้านเชียงกรม57551128
18741020197บ้านโนนทรายฟอง3427618
18841020198บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว1528438
18941020199บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)3033638
19041020200บ้านสะอาดนามูล67561238
19141020201บ้านโนนสมบูรณ์1129821013
19241020202บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก4237798
19341020203บ้านอุ่มจาน14813628412
19441020204บ้านโพนทอง69471169
19541020205บ้านเมืองปัง979018711
ประมวลผล ณ 2020-09-25 01:26:41