App Frontend

ทั้งหมด 200 ผลลัพธ์

รายงานจำนวนนักเรียน รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
#รหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษานักเรียนชายนักเรียนหญิงรวมทั้งหมดห้องเรียน
141020001บ้านปอ3743808
241020002ดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)16513129612
341020003บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)3437718
441020004บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)2516418
541020005บ้านดอนแก้ว4141828
641020006บ้านเชียงแหว12311123411
741020007บ้านเซียบ57461038
841020008บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง977617311
941020009บ้านสวนหม่อน71801518
1041020010บ้านเดียม2332558
1141020011บ้านนกขะบา1510256
1241020012บ้านเหล่าแชแลหนองแวง706113111
1341020013บ้านเมืองพรึก1517327
1441020014บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง2315388
1541020015บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม54591138
1641020016บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย3939788
1741020017บ้านดอนเงิน3318518
1841020018บ้านห้วยกองสี1518338
1941020019บ้านโนนสิมมา269358
2041020020บ้านโนนจำปา2518438
2141020021บ้านตูม63661298
2241020022บ้านดอนสวรรค์2420448
2341020023บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา12412124511
2441020024บ้านท่าแร่3626628
2541020025เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล67721398
2641020026บ้านนาเพ็ญ4246888
2741020027บ้านกุดยาง80721528
2841020028บ้านสวรรค์ราษฎร์58651238
2941020029บ้านปะโค17614632212
3041020030บ้านบุ่งหมากลาน1159120611
3141020031บ้านหัวขัวเหมือดแอ่3131628
3241020032บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน2935648
3341020033บ้านดงน้อย1417721811
3441020034บ้านเกิ้งน้อย2214368
3541020035บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก3930698
3641020036บ้านนาดีสร้างบง846615011
3741020037บ้านสี่แจ76551318
3841020038บ้านดงเรือง2418428
3941020039อนุบาลกุมภวาปี14511025511
4041020040บ้านกงพาน3541768
4141020041บ้านพันดอน5935948
4241020042บ้านคำเจริญ5527828
4341020043บ้านดงแคน1916358
4441020044ชุมชนวัดป่าทรงธรรม1261252518
4541020045บ้านวาปี715812911
4641020046บ้านผือ4037778
4741020047บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง4243858
4841020048บ้านสวนมอนคำ2221438
4941020049บ้านโนนเห็นวังชัย3038688
5041020050บ้านคำไผ่3032628
5141020051บ้านหินเหลิ่ง2620468
5241020052บ้านหินฮาวโนนงาม928417611
5341020053บ้านนาแบก52611138
5441020054บ้านท่าหนองเทา72821548
5541020055บ้านท่าม่วงเวียงคํา4236788
5641020056บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี13310824111
5741020057บ้านโนนเขวา4373
5841020058บ้านหนองกวาง411158
5941020059บ้านหนองแดง5535908
6041020060บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร4649958
6141020061บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา936015311
6241020062บ้านสงเปลือยดงสามสิบ19714434112
6341020063บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์1616328
6441020064บ้านทองอินทร์สวนมอญ60591198
6541020065บ้านท่าสัง2320438
6641020066บ้านโนนมะข่า4140818
6741020067บ้านโนนหนองม่วง816314411
6841020068บ้านกุดจิก614510611
6941020069บ้านหนองหว้า3641778
7041020070บ้านหนองแวง2117388
7141020071บ้านห้วยบงดงมะไฟ5046968
7241020072บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง'1177319011
7341020073บ้านโคกผักหวานโนนรังษี5039898
7441020075บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่1188920711
7541020076บ้านคำเต้าแก้วหินลาด4130718
7641020077บ้านหนองแสงแสงแก้ว3427618
7741020078บ้านตาดโตนไร่เดชา87158
7841020079บ้านโคกสง่า1817358
7941020080บ้านม่วงดง735512811
8041020081บ้านหาดสถาพร4838868
8141020082ชุมชนทมป่าข่า13113326411
8241020083บ้านทมนางาม1361102469
8341020084บ้านค้อน้อย1222348
8441020085อนุบาลโนนสะอาด17214431610
8541020086บ้านหัวฝาย3725628
8641020087บ้านม่วงเฒ่า1514295
8741020088บ้านโสกรังโนนสว่าง2938678
8841020089บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง2120418
8941020090บ้านหนองจาน5163
9041020091ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว1129220411
9141020092บ้านโนนสำราญ3841798
9241020093บ้านกุดขนวน1019019111
9341020094บ้านโคกล่าม149238
9441020095บ้านกระเบิ้องโนนทิง63711348
9541020096บ้านหนองโก50338311
9641020097บ้านบะยาว3639758
9741020098บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ3937768
9841020099บ้านโพธิ์ศรีสําราญ62571198
9941020100บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์18715534211
10041020101ห้วยแสงอรุณวิทยา1229822011
10141020102บ้านหนองกุง835914211
10241020103บ้านนาเหล่า12410422811
10341020104บ้านโนนทองคำเจริญ697214111
10441020105โนนจำปาประชาสรรค์2330538
10541020106บ้านป่าไม้โนนสวรรค์2838668
10641020107ชุมชนจำปี998318211
10741020108บ้านโนนสูง3927668
10841020109บ้านโคกน้อย4941908
10941020110บ้านโนนสงเปลือย3695
11041020111บ้านดูนเลา3731688
11141020112บ้านโนนม่วง73591328
11241020113บ้านคำปลากั้ง0000
11341020114บ้านกุดนาค้อ11712824511
11441020115บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์11412323711
11541020116บ้านป่าหวาย3829677
11641020117บ้านนายูง12410522911
11741020118บ้านโคกหนองแวง4130718
11841020119บ้านหนองกุงปาว2633598
11941020120บ้านคำดอกไม้129217
12041020121บ้านห้วยผึ้ง768916511
12141020122บ้านสามขา2423475
12241020123บ้านสมดี2111328
12341020124บ้านโปร่ง9911621511
12441020126บ้านห้วยวังปลา54461008
12541020127อนุบาลศรีธาตุ36535972425
12641020128บ้านโคกศรี3122538
12741020129บ้านกอก66701368
12841020130บ้านหนองนกเขียน49511008
12941020131บ้านคำม่วง4024648
13041020132บ้านโคกก่อง71711428
13141020133บ้านป่าไร่1614308
13241020134คำเมยวิทยาคม861011878
13341020135คำกุงประชานุกูล75761518
13441020136บ้านโคกกลาง4443878
13541020137บ้านคำบอน4230728
13641020138คำค้อพิทยศึกษา16314330611
13741020139สามัคคีวิทยาคาร715412511
13841020140บ้านหนองท่มคำเจริญ3335688
13941020142บ้านโนนอำนวย2234568
14041020143ดงง่ามนางาม84571418
14141020144บ้านท่าลาด2218408
14241020145*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง1818368
14341020146บ้านนาแก62451078
14441020147บะยาวพัฒนาศึกษา8611720314
14541020148บ้านนาตาดนาโปร่ง89771668
14641020149บ้านโคกเล้า4850988
14741020150บ้านนานกชุมนาชุมพร89881778
14841020151โคกสว่างดงง่ามน้อย4444888
14941020152บ้านคำยาง1051232288
15041020153ผาสุกประชานุกูล17819136911
15141020154บ้านดงกลาง10011121111
15241020155บ้านคำน้อย846715111
15341020156บ้านคำจวง1710276
15441020157ดานใหญ่พิทยาคาร4249918
15541020158บ้านผาทอง4849978
15641020159คำไฮพิทยาคม1169120711
15741020160บ้านวังทอง3747848
15841020161สหราษฎร์วิทยานุสรณ์1068619211
15941020162อนุบาลวังสามหมอ41937579429
16041020163หาญใจพิทยาคม666413011
16141020164บ้านไทยสมพร769016611
16241020165บ้านหนองกุงทับม้า16418735117
16341020166บ้านโนนสวาง53631168
16441020167หนองไผ่พรเจริญ70551258
16541020168บ้านโคกสะอาด62441068
16641020169บ้านคำโคกสูง15114930011
16741020170เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์9810119911
16841020171บ้านหนองหญ้าไซ13213426611
16941020172อนุบาลหนองแสง31831563324
17041020173บ้านสามเหลี่ยม1823418
17141020174บ้านหนองประเสริฐ776514211
17241020175บ้านหนองหว้า127198
17341020176บ้านโนนเชียงค้ำ2321448
17441020177ทับกุงประชานุกูล22225547719
17541020178บ้านหนองบัว1519347
17641020179บ้านนาดีโคกกลาง13311725011
17741020180บ้านนาฝาย1039920211
17841020181บ้านโคกศรีห้วยยาง64451098
17941020182บ้านทับไฮ4037778
18041020184บ้านท่ายม638815111
18141020185บ้านแสงสว่าง1638825111
18241020186บ้านโคกสว่าง819918011
18341020188คำบอนประชาสรรค์3321548
18441020189บ้านหนองแสง868917511
18541020190อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม1198620511
18641020191บ้านนาม่วง5539948
18741020192บ้านโนนสา80631438
18841020193บ้านโนนแสวง2730578
18941020194บ้านโคกสีวังแสง2023438
19041020195บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า12911224114
19141020196บ้านเชียงกรม61481098
19241020197บ้านโนนทรายฟอง3727648
19341020198บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว1522378
19441020199บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)3132638
19541020200บ้านสะอาดนามูล69601298
19641020201บ้านโนนสมบูรณ์12010922915
19741020202บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก4040808
19841020203บ้านอุ่มจาน13612526112
19941020204บ้านโพนทอง64551198
20041020205บ้านเมืองปัง879418111
ประมวลผล ณ 2020-09-25 01:04:15